KREFTSPESIALIST

OM KREFTSPESIALIST – DAGFINN ØGREID

Utdannet ved Universitetet i Bergen i 1981. Dr. med. 1983. Professor i medisin fra 1991. Spesialist i onkologi (kreftsykdommer i 2000). Prodekanus ved Universitetet i Bergen. Gjesteprofessor ved flere amerikanske universiteter. Klinikkdirektør (kreft) ved Stavanger Universitetssjukehus. Lang og bred erfaring innen laboratoriemedisin og kreftsykdommer (Bergen, Stavanger).Spesielt opptatt av forebygging og tidlig diagnostikk som virkemiddel for å redusere utvikling og forekomst av kreft.

ONKOLOGI- KREFTSYKDOMMER

En kreftlege har som mål å diagnostisere, behandle og forbygge kreftsykdom. Dersom det er mistanke om kreftsykdom, er det viktig å avklare dette snarest mulig. Målsettingen hos Kolibri er at det meste kan avklares i løpet av kort tid gjennom å bli undersøkt av kreftlege og utføre avanserte røntgenundersøkelser (MR og CT) og laboratorieprøver samme dag. Hos Forusakutten Kolibri vil det være et bredt medisinsk tilbud for alle med risiko for kreft og for personer med etablerte kreftsykdommer. Vi har programmer for diagnose og oppfølging for følgende grupper:

1) Lurer du på om du kan ha kreft vil du få en grundig medisinsk utredning.
2) Kolibri har systematiske programmer for å lete etter kreft.
3) Vi gir medisinsk behandling og oppfølging av personer med en kreftdiagnose.
4) Kolibri tilbyr undersøkelse og oppfølging av nære slektninger til kreftpasienter.
5) Vi tilbyr etterkontroll og oppfølging hos personer som har hatt en kreftdiagnose.
6) Kolibri tilbyr oppfølging og behandling av alvorlig syke kreftpasienter.

IMMUNTERAPI

Immunbehandling og biologisk behandling ved kreft

Immunterapi er et samlebegrep om flere metoder for kreftbehandling der kroppens immunforsvar stimuleres til å drepe kreftcellene. Biologisk kreftbehandling er oftest gjennom små molekyler som går inn i kreftcellene og blokkerer viktige stoffskifteprosesser som holder kreftcellene i live.

Det finnes tilgjengelig 87 ulike legemidler i Norge i dag som brukes i immunbehandling eller i biologisk behandling ved kreft. For at et legemiddel skal godkjennes for bruk i Norge må det godkjennes både av det europeiske legemiddelverket (EMA) og Statens Legemiddelverk. Selv om behandlingen er godkjent er det ikke gitt at det offentlige vil betale for utgiftene. Det har vi sett med stadig nye immunbehandlinger for brystkreft, føflekkskreft, nyrekreft og lungekreft. Beslutningsforum tar stilling til om medisinene er kostnadseffektive og har vendt tommelen ned for mange gode kreftmedisiner de siste årene pga høy pris. Medikamentene vil allikevel være tilgjengelige for kreftpasienter enten som selvbetalende eller via forsikringsdekning.

Biologiske medisiner og immunhemmere brukes i dag ved en rekke kreftformer med resultater som kreftleger bare kunne drømme om for få år siden. Dette gjelder ved føflekkreft, nyrekreft, lungekreft, brystkreft og en rekke andre krefttyper. Det pågår studier på de aller fleste andre kreftformer og det er ventet at nye medisiner vil bli godkjent i et økende tempo framover.  

Kreftpasienter som ikke får behandling via det offentlige kan bli vurdert for immunterapi og biologisk behandling hos Forusakutten Kolibri.

Forusakutten Kolibri har drevet med slik behandling siden 2008 og bruker bl. a. molekylære profileringstester for at vi første gang med høyere sikkerhet skal kunne treffe blink med den behandlingen vi anbefaler.

Hvem kan få biologisk behandling og immunterapi

Forskning på moderne biologisk behandling og immunterapi er i voldsom utvikling, og det vil derfor stadig være nye grupper av pasienter som kan være aktuelle for denne typen behandling.

Det er publisert en rekke lovende studier på de fleste kreftformer og det ventes at mange av disse godkjennes i nær framtid.

For å kvalifisere for behandling skal du ha relativt god allmenntilstand og ikke noen form for auto-immun sykdom.

Forusakutten Kolibri trenger tidligere epikriser, journaler og CT/MR-bilder fra sykehus der diagnose og behandling har foregått.

Når vi har nødvendig dokumentasjon fra behandlende lege/sykehus tar vi deg inn til en vurderings- og informasjons samtale (kan også gjennomføres per telefon/Skype).

Da går vi gjennom sykdomshistorien og vurderer om du er aktuell for å få slik moderne kreftbehandling og gir informasjon om bivirkninger og forventet effekt av behandlingen.

Hva koster behandlingen

Det er kostnader på medikamenter, molekylære profileringstester, legevurderinger, infusjon av medisin og oppfølging.

Vi vil gi et konkret tilbud til behandlingen av den enkelte pasient da spesielt prisen på medikamentene vil variere betydelig.

For informasjon kan du kontakte oss via mail eller telefon.

Vi utfører konsultasjoner og behandlinger ved hovedkontoret i Sandnes og ved filialen i Oslo.

PRISER

Konsultasjon 60 min. 4400,-
Konsultasjon 45 min 3400,-
Konsultasjon 30 min 2300,-
Konsultasjon 15 min 1500,-

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE