ORTOPED

ORTOPED

Inga Norunn Jacobsen er spesialist i ortopedisk kururgi og utreder/behandler akutte og kroniske plager/skader i muskel skjelettsystem (ikke reumatiske sykdommer) . Dr. Jacobsen har i flere år arbeidet ved Stavanger Universitetssykehus, de siste årene på kirurgisk avdeling.

Dette medfører at hun ved visse typer sykdom kan henvise direkte til operasjon uten at det er nødvendig med forutgående konsultasjon på sykehuset.

Imidlertid er det langt fra alle som kommer for/trenger en operasjon. Noen ganger hender det at en ikke har forstått hva som ble sagt under tidligere konsultasjon, eller en trenger en ny vurdering. Da kan det være behov for en konsultasjon hos dr. Jacobsen ved Forusakutten Kolibri.

Dr. Jacobsen utfører også injeksjonsbehandlinger og henviser videre til tverrfaglig vurdering.
Hun har lang erfaring med småkirurgi, fjernelse av hudforandringer, mindre arrkorrekturer osv.

Ved Forusakutten Kolibri er vi opptatt av å se pasienten i sin helhet, samt å yte den beste service!

Hos oss er det kort ventetid!
Henvisning ikke nødvendig. Har du røntgenbilder og/eller MR/CT bilder så ta gjenre disse med til konsultasjonen.

Artikkel i Lokalavisen: Til ortoped uten henvsning

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE