GYNEKOLOG

GYNEKOLOG

Ta kontakt om du ønsker en gynekologisk undersøkelse med ultralyd, eller utredning/vurdering av plager eller som en rutinesjekk. Vi har det nyeste innen 3D/4D ultralyd.

Gynekolog Gunhild M. T. Bærheim

Bærheim har medisinsk embetseksamen fra NTNU 1992. Hun har sin spesialistutdannelse i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra Haukeland Universitetssykehus, hvor hun arbeidet fra 1996-1998, samt fra Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus, hvor hun arbeidet fra 1998 til 2011. Spesialistgodkjent fra april 2003. Hun har arbeidet som overlege ved kvinneklinikken på Stavanger Universitetssykehus fra januar 2003,der hun de siste årene frem til hun sluttet arbeidet som fagansvarlig overlege tilknyttet føde/barsel.

Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig

Gynekolog Gunhild Bærheim har sin praksis i våre lokaler i Stavanger sentrum
Timebestilling via vårt sentralbord/webside

Hva gjør en gynekolog?

Ordet gynekologi betyr egentlig læren om kvinner. Gynekologer er leger som har spesialisert seg innen fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Fødselshjelp

Fødselshjelp (egentlig svangerskapsomsorg) omfatter oppfølging av alle typer svangerskap fra unnfangelse til fødsel. Problemstillingene kan være blødning i graviditet, tidlig/sen ultralyd, flerlinger, sykdom hos gravid mor, tilvekstproblemer hos foster, svangerskapsforgiftning mm.

Kvinnesykdommer

Kvinnesykdommer omfatter utredning av barnløshet, blødningsforstyrrelser, overgangsplager, svulster, urinlekkasje, livmorfremfall mm.

Priser

Konsultasjon med ultralyd  1 490,-
Tillegg pr prøve     100,-
Kontroll innen 6 måneder for samme lidelse  1 050,-
Førstegangs kontroll av gravide med prøver og ultralyd  1 550,-
Senere kontroller  1 050,-

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE