BARNELEGE/PEDIATER

BARNELEGE/PEDIATER

Forusakutten Kolibri har tilbud om barnelege/pediater

Vår barnelege utreder alle typer sykdommer hos barn og ungdom.
Vi har kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig for å få time hos barnelegen.

Barnelegen har et tett samarbeid med de andre legene og spesialistene ved Forusakutten Kolibri.

Pris

Konsultasjonspris:

  • utredning 45 min, kr. 1.750,-
  • oppfølging ifm utredning 30 min,  kr.   1.200,-

Henvisning ikke nødvendig

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE