BARNELEGE/PEDIATER

BARNELEGE/PEDIATER

Forusakutten har tilbud om barnelege/pediater

Vår barnelege utreder alle typer sykdommer hos barn og ungdom.
Vi har kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig for å få time hos barnelegen.

Barnelegen har et tett samarbeid med de andre legene og spesialistene i Kolibri Medical Group som vi er en del av.

Vi tilbyr timer kveldstid.

Pris

  • Vi tilbyr timer kveldstid.

    Konsultasjonspris:

    • utredning 45 min, kr. 1.600,-
    • oppfølging ifm utredning 30 min,  kr.   900,-

    Henvisning ikke nødvendig

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE