FJERNING AV FØFLEKKER, FETTKUL

HVA ER EN FØFLEKK?

Alle mennesker har føflekker. De skyldes en ansamling av pigmentceller i huden. De fleste hvithudede har et sted mellom 20-50 føflekker, men det er heller ikke uvanlig å ha flere hundre.

En føflekk kan være tilstede ved fødsel, eller de kan utvikle seg i løpet av livet. De fleste føflekker utvikler seg i løpet av barneårene, eller i ung voksen alder. Tenåringer og unge voksne har flest antall føflekker, og vi får færre i løpet av livet da de gradvis forsvinner. Etter hvert som en blir eldre slutter man å utvikle nye føflekker, men får da i stedet aldersvorter og pigmentflekker i huden som skyldes soleksponering.

Bildet viser hvordan en scanner føflekk.

HVORDAN SER EN FØFLEKK UT?

Dette er et vanskelig spørsmål. Føflekker kan ha mange ulike former, farger og særpreg. De varierer i farge fra rosa til hudfarget til mørk brun. De fleste er runde eller ovale i form, men de kan også ha en uvanlig form uten at dette betyr at de er ondartede. De varierer i størrelse fra noen få millimetere til flere centimetere i diameter.

FØFLEKKREFT

Det er viktig å følge med pigmentforandringer i huden med tanke på utvikling av føflekkreft. Man kan få føflekkreft hvor som helst i huden. Hos menn er det vanligst på ryggen, og på kvinner på leggene. Dette er trolig relatert til forskjellige vaner av soling. Lys soltype, mye soling over lang tid, episoder med solbrenthet og noen i familien med føflekkkreft er risikofaktorer som gjør at man bør være ekstra på vakt. I Norge rammes ca. 1000 personer av sykdommen hvert år. Det er den vanligste kreftformen blant menn i gruppen 30-54, og nest vanligste blant kvinner etter brystkreft.

HVORDAN SJEKKER MAN FØFLEKKER?

Ved usikkerhet rundt en føflekk er det tilrådelig å oppsøke lege for en undersøkelse. Kløe, irritasjon og at man blør fra føflekken er andre varselstegn. En bruker ofte ABCDE regelen når vi vurderer føflekker. Dette er en huskeregel for å se etter tegn på ondartede føflekker.

A: Asymmetri. Føflekker som er ujevne i formen.
B: Begrensning (border): Føflekker som er uskarpt avgrenset mot omliggende hud
C: Farge (Color). Ujevn farge. Svarte partier.
D: Diameter: Føflekker større enn 5 millimeter.
E: Utvikling (Evolution). Følg med om føflekken forandrer seg over tid.

FETTKULER

Fettkuler (lipomer) er en godartet overvekst av fettceller. De ses som en kul i fettvevet under huden, og er svært vanlige. Fettkuler kan oppstå i alle aldre, og begge kjønn.

HVORDAN SER EN FETTKUL UT?

En fettkul kjennes ofte bedre enn de ses. Lipomer vokser som regel sakte over flere år. De kjennes som en kul under huden, og varierer i størrelse fra 1 cm til over 10 cm. Fettkuler er som regel fritt bevegelige under huden, hvis man holder de mellom fingrene. Lipomer kan oppstå hvor som helst på kroppen, men er vanligst på skuldre, hals og armer. De gir vanligvis ikke noen symptomer, men kan noen ganger bli ømme.

HVORDAN BEHANDLES EN FETTKUL?

Enhver kul må først vurderes av lege for å utelukke andre årsaker. En godartet fettkul i seg selv trenger ingen behandling. Hvis man ønsker de fjernet kan dette gjøres kirurgisk.

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE