HEMOROIDER

HVA ER HEMOROIDER?

Hemoroider er utposninger av blodårer, dvs en slags åreknuter i endetarmsåpningen. Hovedplage er gjentatte blødninger, smerter og synlig utposning i endetarmsåpningen. Blødningen og smerten kommer ofte i forbindelse med avføring. Utposningen kan bestå av en eller flere følbare kuler. Disse forsvinner inn, eller kan dyttes inn etter avføring.

Indre hemorroider er utvidelse og betennelse i vener inn i endetarmen.

Indre hemorroider kan gi samme symptomer og graderes etter om og hvor mye de kommer ut av endetarmen.

Indre hemorroider graderes i 4. grupper (Goligher´s klassifikasjon).

Grad 1) Kan gi symptomer men kommer ikke ut i endetarmsåpningen

Grad 2) Kommer ut i endetarmsåpning ved press men går spontant inn igjen

Grad 3) Kommer ut og må dyttes inn igjen

Grad 4) Kommer ut av endetarmen og går ikke inn

ÅRSAK

Hemoroider er i utgangspunktet normale blodårer som befinner seg like innenfor endetarmsåpningen. Av forskjellige grunner vil disse blodårene kunne pose seg ut, danne åreknuter(hemoroider).

Årsaken til denne tilstanden er oftest ukjent, men økt trykk i blodårene som frakter blod tilbake til hjertet, kan gi hemoroider. Tilstander som øker trykket i buken, blant annet kraftig press ved tømning, forstoppelse, graviditet, kraftig diare, langvarig ståing og tungt kroppsarbeid disponerer for økt trykk i blodårene i endetarmen

En regner med at en tredel av befolkningen har plager fra sine hemoroider.

BEHANDLING

Hensikten med behandlingen er å lindre plagene og symptomene. Egenbehandling er den viktigste og ofte den eneste behandlingen.

EGENBEHANDLING

Riktig kosthold er viktig for å unngå å forebygge nye hemoroider. Det anbefales havregrøt, Allbran kornblanding, grovt og fiberrikt brød og frukt. Det er også viktig å drikke rikelig.

Unngå langvarig trykking for å få ut avføring – ikke sitt på toalettet og les aviser eller ukeblader!

Unngå tunge tak, løft og langvarig ståing. Mosjon og aktivitet er viktig. ½ time spasertur daglig.

Unngå å bruke setevarmen i bilen.

Dersom et større parti av endetarmen vrenger seg ut etter tømning av avføring, bør du dytte denne utposningen på plass så snart som mulig.

Det er viktig at du har god hygiene baktil og skyller deg godt med vann etter at du har vært på do om du har hemoroider som plaer deg.

Lokalbehandling:
Det er mulig å lokalbehandle med en salve og eller stikkpiller som får blodårene til å trekke seg sammen, demper betennelse, lindrer ubehaget og reduserer kløen.

KIRURGISKE METODER

Det er i utgangspunktet tre operasjonsmetoder. Valg av operasjonsmetode gjøres ut fra en klinisk vurdering. Hvilken operasjonsmetode som anvendes skal du diskutere på forhånd med din kirurg.

«Stenge” blodtilførsel til hemorroide (HAL-RAR)

Den andre metoden går ut på å “stenge” blodtilførsel til hemorroider samt opphenging av hemorroider som kommer ut av endetarmen. Ved operasjonen brukes spesielt utstyr, et skop med ultralyd doppler som finner blodtilførende kar, slik at disse kan stenges med et sting. (Figur) Trådene er plassert opp i endetarmen hvor man er lite smertepåvirket.  Etter HAL-RAR–operasjon blir det umiddelbart merkbare forandringer, (litt avhengig av situasjonen før operasjon), men full effekt av operasjonen forventes over første 4-6 ukene.  HAL-RAR metoden er mer skånsom en kirurgisk fjerning hva gjelder smerter – smertene etter operasjon varer også kortere. Du må forvente noe smerter etter inngrepet. Disse vil gradvis bli bedre. Bruk anbefalt smertestillende.

Kirurgisk fjerning av hemorroider (Milligan-Morgan)

Dette har vært den mest benyttede operasjonsmetoden ved ytre hemorroider og ved grad 3-4 ved indre hemorroider. Operasjonen innebærer at hemorroiden skjæres bort opp til blodtilførende årer, hvor man setter et sting. Dette fører til et sår i endetarmen som gror i løpet av ca 2 uker.
Du må forvente noe smerter etter inngrepet. Disse vil gradvis bli bedre. Bruk anbefalt smertestillende.

Gummistrikkmetoden:
Kirurgen starter med å gjøre en innvendig undersøkelse i endetarmen. Det blir satt inn et anoscop slik at kirurgen får en bedre oversikt over området.

Metoden går ut på å plassere et gummistrikk rundt «halsen» på hemoroiden. Det vil stanse blodforsyningen til hemoroiden, og den vil visne og falle av. Ved grad 2-hemoroider er dette den meste effektive og minst plagsomme kirurgiske metoden. Inngrepet utføres poliklinisk og krever ingen form for bedøvelse. Opptil tre hemoroider kan behandles per seanse, men ubehaget øker dersom det er mer enn én behandlet hemoroide. Prosedyren kan gjentas med noen få ukers mellomrom. Behandlingen er vellykket hos 70-80%.

I enkelte tilfeller er hemoroidene for store eller ligger slik til at dette lar seg gjøre å strikkbehandle de. Du vil da få tilbud om operasjon.

Ved fissurer (sprekkdannelse i endetarmsåpningen) eller annen diagnose, vil du få en behandlingsplan av legen.

Etter ”strikkingen” vil du oppleve at du føler tømmetrang. Denne følelsen kan hos enkelte vedvare til neste dag. Du må prøve å unngå å presse, da det kan medføre blødning under strikken, og som igjen kan føre til smerter. Strikken/e vil falle av etter 2-4 dager. De fleste merker ikke dette, men noen kan få litt blødning som raskt avtar.

Det er viktig å holde avføringen myk for å unngå forstoppelse. Dette kan man oppnå ved å bruke fiberrik kost med mye væske.

FORBEREDELSE FØR OPERASJONEN

Dagen før operasjonen skal du spise lett og helst innta mest mulig flytende kost.
Det er viktig at du tømmer tarmen før operasjonen. Du skal ta et klyster/klyx kvelden før operasjonen og et på morgenen operasjonsdagen (Ikke Toilax). Dette får du kjøpt på apotekene.

ETTER OPERASJONEN

Du får smerter etter operasjonen. Det varierer veldig fra person til person hvordan smerter oppleves. For de fleste virker Paracet og Ibux godt, men det kan også bli aktuelt å sende med deg resept på sterkere medikamenter som Pinex Forte. Vær oppmerksom på at Pinex forte også inneholder paracetamol og daglig dose må ikke overstiges. I noen tilfeller er det også grunnlag for å skrive ut resept på bedøvelses salve som kan brukes ved behov, spesielt i forbindelse med toalett besøk.
For å minske smerter ved toalett besøk, samt for å minske risiko for forstoppelse, anbefales bruk av Laktulose eller Duphalac mikstur for å beholde avføringen myk. Vanlig dose er 10-20 ml, 1-3 ganger daglig. Dosering skal være slik at konsistens av avføring er myk.
Har du sår etter inngrepet (Milligan-Morgan), er det viktig med god hygiene. Skyll deg med hånd dusj morgen og kveld og alltid i forbindelse med toalett besøk. Alternativ kan du bruke grønnsåpe sittebad to ganger daglig. Medisinsk grønnsåpe kan kjøpes på apotek.

KOMPLIKASJONER

Alle kirurgiske inngrep kan føre til komplikasjoner og disse inngrepene er intet unntak.
Blødning kan forekomme. Det er normalt med noe blod fra endetarmen etter slike inngrep men ved større blødninger må du ta kontakt med kirurgen. Dette er relativt sjelden men kan i verste fall føre til ny operasjon.
Infeksjon kan oppstå ved alle kirurgiske inngrep, men relativt sjeldent etter hemorroide-operasjoner. Pasientene kan forvente smerter og ubehag med gradvis forbedring  inn til  7 – 10 dager. Hvis du opplever forverring på 3-5 dag, så kan det være tegn på infeksjon. Ta i så fall kontakt med kirurgen.
Urin retensjon (problemer med vannlatning) forekommer hos en del pasienter umiddelbart etter operasjonen. Urin retensjon kan også oppstå som en følge av bedøvelsen du har fått. Dette er sjeldent et problem som varer mer enn 24-48 timene. Hvis dette oppstår etter at du kommer hjem må du ta kontakt med klinikken.
Forstoppelse er ikke uvanlig når det blir smertefullt å gå på toalett.
En sjelden gang kan inngrep i endetarmsåpningen føre til trang endetarm.

HVOR LENGE KOMMER JEG TIL Å VÆRE SYKEMELDT?

Behov for sykemelding vil variere alt etter inngrepets art.

De som får utført HAL-RAR har ikke sår bak og man forventer en ukes sykemelding.
Ved Milligan-Morgan må man forvente inntil 2 ukers sykemelding. Dette på grunn av at sårene skal gro tilstrekkelig. I denne perioden er det også nødvendig å rengjøre området flere ganger daglig og ved hvert toalettbesøk. Det er alltid forskjellige behov for sykemelding, diskuter dette med kirurg. Trenger du forlenging av sykemelding må du ta kontakt med din fastlege.

HVORDAN ER LANGTIDSUTSIKTENE

Tilstanden er oftest kronisk og symptomer og plager kan komme tilbake etter en tid. Flere blir kvitt plagene etter operasjonen, og det er viktig at en tar fohåndsregler mtp. det som tidligere er skrevet om forbygging.

PRISER

Hemorider i lokalbedøvelse 4 500,-
Hemorider i narkose 9 000,-
Tillegg for ekstra Hemoroide 1 500,-
Strikkbehandling av hemorider 3 250,-
Neste strikkbehandling 1 000,-
Endetarmfissur, botoxbehandling Fra 7 000,-
Åpning av trombosert Hemoroide (pr.Incisjon) 2 500,-
HAL metoden 17 000,-

AKTIVITET

Du kan og skal bevege deg fritt så fort som mulig etter operasjonsdagen. Hvis du er sliten kan du selvfølgelig hvile, men du skal ikke bli liggende.
Resultat av operasjonen kan ikke vurderes før en 6-8 uker etter operasjon og du får tilbud om kontroll time på tidspunkt som passer deg

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE