FORSKNING

FORSKNING

For at det skal komme nye medisiner på apoteket trengs det forskning. Forusakutten-Kolobri Medical har i en årrekke hatt en avdeling spesielt for dette i Stavanger sentrum. Ved avdelingen jobber det 2 stk sykepleiere og 2 stk leger.

Her prøves ut nye medisiner for en rekke sykdommer på en betryggende måte. Alle studier er godkjent av Statens Legemiddelkontroll og Regional Etisk Komite.

Forskingsavdelingen gir pasienter mulighet til å prøve ut nye medisiner gjerne over flere år før de kommer på markedet.
Dette helt uten kostnad for deg som pasient!

I tillegg er det legeundersøkelser, blodprøver, hjerteprøver og andre undersøkelser inkludert uten at det koster noe.

Vi har legemiddelutprøvinger innen mange sykdommer. Dette innbefatter kols, diabetes, benskjørhet, høyt kolesterol, migrene og flere andre diagnoser.

Kunne du ha tenkt det å delta i en studie?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Telefon: 51 22 06 80
(åpent mandag – fredag)

Vi utfører Aclastainfunsjoner

Studier

Diabetesstudie 2016:
Vi søker pasienter til studie
Les her om du er interessert i mer informasjon om studien

Prevensjon, studie 2016:
Vi søker pasienter til studie
Les her om du er interessert i mer informasjon om studien

KOLS studie
Vi søker pasienter til studie
Les her om du er interessert i mer informasjon om KOLS Studien

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE