SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING

SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING

Arbeidsplassen er i de fleste sammenhenger hovedarena for å forebygge og redusere sykefraværet. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er grunnleggende i sykefraværsarbeidet. Forusakutten Kolibri bistår bedrifter med veiledning og er pådriver i sykefraværs- og atføringsarbeid.  Redusert sykefravær gir økt trivsel på arbeidsplassen, bedre produktivitet og mindre utgifter for bedriften. Dette er en viktig del av HMS arbeidet.

VI KAN BISTÅ MED

– Deltagelse i dialogmøter
– Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
– Funksjonsvurdering
– Deltagelse i bedriftens IA arbeid
– Oppfølgingsplaner
– Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
– Foreslå tiltak for redusering av sykefravær
– Retningslinjer i bedriften
– Rådgivning om myndighetenes rolle
– Kartlegging og vurdering av bedriftens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE