RUS OG AVHENGIGHET

RUS OG AVHENGIGHET

Forusakutten Kolibri Bedriftshelsetjeneste tilbyr undervisning og veiledning i rusmiddelforebygging, utarbeidelse av rusmiddelpolitikk og i håndtering av konkrete problemstillinger knyttet til rus og avhengighetsproblematikk. Forusakutten Kolibri arbeider ut ifra AKANs retningslinjer og har labratorie som utfører nødvendige prøver og analyser ved individuell oppfølging.

VI KAN BISTÅ MED

– Deltagelse i bedriftens AKAN utvalg
– Bistand ved utarbeidelse av rusmiddelpolitikk
– Bistand i bedriftens forebyggende arbeid
– Opplæring
– Individuell oppfølging

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE