LIVSSTIL

LIVSSTIL

Forusakutten Kolibri tilbyr en komplett løsning som tilpasses bedriften eller skreddersys for hver enkelt individ. Stadig fler undersøkelser viser en helsemessig gevinst ved at de ansatte er fysisk aktive og har fokus på flere områder innen livsstil. Bedrifter som aktivt oppfordrer sine ansatte til fysisk aktivitet og sunn livsstil har sunnere bedrifter, mindre sykefravær, økt trivsel og overskudd.

Dagens utfordringer med mye stillesitting og letttilgjengelig usunn mat gjør at vi lett kan komme i en ond sirkel når det gjelder livsstil. Mange trenger litt drahjelp for å endre retning. Vi kan hjelpe med å kartlegge livsstilssituasjonen for bedrifter eller for enkeltpersoner, gjennom tilrettelegging med inspirerende og kunnskapsrike tiltak som gir økt motivasjon til livsstilsendringer.

INDIVIDUELL LIVSSTILSPROFIL KARTLEGGING

Kroppssammensettingsmåling med helsescore  ( inbody 720)
livsstilskartlegging med spørreskjema og individuell veiledning
blodtrykksmåling
blodprøver ( totalkolesterol, HDL, LDL, triglyserider og glukose)

TRENINGSVEILEDNING

Individuelt eller i grupper. Veiledningen tilpasses etter behov. Noen ønsker et lavterskeltilbud for å komme i gang, andre ønsker mer avanserte råd for å få variasjon eller for å opprettholde motivasjonen.

ERNÆRING

Kartlegging av spisevaner og spisemønster individuelt eller på gruppenivå. Motivasjon til å få eller opprettholde gode spisevaner. Vi tilbyr også veiledning i forhold til livsstilsplager som for eksempel diabetes, mage/tarm problemer, blodtrykk, kolesterol, bukfett, fedme eller utmattelse.

KANTINEEVALUERING

Gjennomgang og evaluering av dagens utvalg sammen med kantineleder. Ernæringsterapeut foreslår konkrete endringer, oppskrifter, menyforslag og forslag til utvalg i buffet.

FOREDRAG

– Motivasjon til endring
– Ernæring for sunn helse
– Fysisk aktivitet for en sterk kropp

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE