KURS OG FOREDRAG

KURS OG FOREDRAG

Forusakutten Kolibri tilbyr bedriftsinterne- og eksterne kurs. Alle kurs og foredrag tilbys alle bedrifter, uavhengig av tilknytning til vår BHT. Kusene kan arrangeres i våre lokaler i Stavanger , Sandnes eller ute i bedriftene.

NYHET: Grunnkurs 40 timer HMS- kurs

KURS

– Grunnkurs i arbeidsmiljø ( 40t)
– HMS kurs for ledere
– HMS kurs for ansatte
– Ergonomi
– HLR ( førstehjelp)
– DHLR ( førstehjelp med defibrilator)
– Kjemikaliehåndtering

FOREDRAG

– Fysisk aktivitet for en sterk kropp
– Ernæring for sunn helse
– Motivasjon til endring
– Stressmestring
– Ergonomi
– AKAN

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE