KRISEHÅNDTERING

KRISEHÅNDTERING

Ved alvorlige hendelser som ulykker, dødsfall, vold og trusler bistår bedriftshelsetjenesten med debrifing, informasjonsmøter, lederstøtte, utarbeiding av rutiner for håndtering av kriser og oppfølging av ansatte på individ- eller gruppenivå i etterkant av hendelsen. Oppfølging i etterkant av alvorlige hendelser kan bidra til å at de ansatte får den nødvendige støtte og oppfølging for å takle reaksjoner som kommer i etterkant.  Kriseteamet består av leger, psykolog og sykepleiere.

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE