HMS

HMS

Gode og sikre arbeidsvaner, godt samarbeid, klare arbeidsoppgaver, sikre produkter og ryddige lokaler gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Målet med HMS-arbeid er å forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et trygt, sunt og godt arbeidsmiljø.

VI KAN BISTÅ MED

– Utarbeidelse av BHT-handlingsplaner
– Opplæring i relevant lovverk
– Bistand i utarbeidelse og revidering  av bedriftens internkontroll
– Risikovurderinger
– Vernerunder
– Kartlegginger
– Dokumentasjon
– Bistand i utarbeidelse av bedriftens retningslinjer for HMS
– Deltagelse i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og HMS møter
– Utarbeidelse av årsrapport fra bedriftshelsetjenesten

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE