GRAVIDE ARBEIDSTAKERE

OPPFØLGING AV GRAVIDE ARBEIDSTAKERE

Forusakutten Kolibri har et tett samarbeid med Fem jordmødre som bistår bedriftene i tilrettelegging av arbeidet slik at gravide arbeidstakere kan være i arbeid lengst mulig, og sørge for at gravide arbeidstakere ikke pådrar seg helseplager. Målet er å skape trygghet og gi kunnskap om graviditeten slik at arbeidstaker og barn ivaretas best mulig i arbeidssituasjonen.

VI TILBYR

– Praktiske råd i forhold til svangerskap
– bistand i tilrettelegging av arbeidet
– riktig bruk av sykemeldig, svangerskapspenger og trygdeytelser

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE