FYSISK ARBEIDSMILJØ

FYSISK ARBEIDSMILJØ

Fysisk arbeidsmiljø kan ha innvirkning på arbeidstakeres helse, effektivitet og sikkerhet. Forusakutten Kolibri Bedriftshelsetjeneste kan bistå med målinger, kartlegging og opplæring i faktorer som spiller inn på det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Vi kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak. Tjenestene skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og dokumentere at arbeidsmiljøforholdene er i tråd med gjenldene lovverk.

VI KAN BISTÅ MED

– Støymåling
– Lysmåling
– Støvmåling
– Vibrasjonsmåling
– Kjemikaliekartlegging
– Opplæring i kjemikaliehåndtering
– Bistand i avfallshåndtering/ miljøvern
– Bistand ved brann/ eksplosjonsvern
– Deltagelse på vernerunder
– Risikovurdering
– Kvalitetssikring av datablad / stoffkartotek

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE