ERGONOMI

ERGONOMI

Muskel og skjelettplager utgjør en stor utfordring for mange ansatte i de fleste yrker. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning.

Bedriftsfysioterapeut analyserer arbeidsforhold, arbeidsstillinger, arbeidsteknikk og arbeidsmiljø. Bedriften får en faglig vurdering av ergonomiske forhold på arbeidsplassen med en skriftlig kartleggingsrapport og forslag til tiltak for å forebygge muskel og skjelettplager

VI TILBYR

– Ergonomisk kartlegging
– Arbeidsplassvurdering
– Opplæring/ foredrag i ergonomi
– Tilrettelegging av arbeidsplass for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN – KOLIBRI MEDICAL

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE