ARBEIDSMILJØ

PSYKOSOSIALT OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ

Forusakutten Kolibri bistår med veiledning ved kartlegging av arbeidsmiljø i forhold til helse og trivsel. Vi bistår bedriftene gjennom rådgivning og veiledning, slik at arbeidstaker og arbeidsgiver selv kan styrke evnen til å arbeide med  konflikthåndtering, trivsel,  forebygging av mobbing og andre faktorer som spiller inn på det psykososiale arbeidsmiljøet. Gjennom en grundig kartlegging kan vi analysere positive og negative forhold i bedriften, og komme med forslag til tiltak for forbedring. Fokus på arbeidsmiljø bidrar til redusert sykefravær, økt trivsel, bedre produktivitet og mindre gjennomtrekk.

VI TILBYR

– Veiledning i Konflikthåndtering
– lederstøtte
– Samtale med arbeidstakere om arbeidsmiljø
– Webbasert organisasjonskartlegging med forslag til tiltak
– oppfølging hos psykolog

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE