ARBEIDSMEDISIN

ARBEIDSMEDISIN

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som undersøker forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader. Forusakutten Kolibri Bedriftshelsetjeneste tilbyr i tillegg behandling og oppfølging ved annen sykdom og skade. Gjennom periodiske helseundersøkelser kan vi  forebygge sykdom, avdekke eventuelle sykdommer på et tidlig tidspunkt og bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader. Helseundersøkelsene gir grunnlag for forebyggende tiltak og kan gjennomføres i bedriften eller i Forusakutten Kolibri sine lokaler.

VI KAN BISTÅ MED

– Målrettede helsekontroller
– Helsekontroll hos lege
– Behandling og oppfølging ved sykdom og skade
– forebygging og oppfølging av arbeidsrelaterte sykdommer
– bistå ved tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
– henvisning videre til spesialist, røntgen, MR og CT
– yrkes vaksinering
– reisevaksinering

ATTESTER

-offshoreattest
– dykkerattest
– røyk og kjemikaliedykkerattest
– yrkesdykkerattest
– sjømannsattes
– dykkerattest
– asbestattest
– kranførerattest
– næringsmiddelattest
– førerkortattest
– legevakt

Kontakt oss for mer info

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE