ALLMENNLEGE

ALLMENNLEGE

Våre allmennleger undersøker og behandler akutte- og kroniske tilstander. Kanskje ønsker du en ny vurdering av noe du har fått undersøkt før? Eller du har behov for å snakke med en lege om noe du lurer på. Vi har kvinnelige og mannlige leger.

Mange bruker oss som sin fastlege. Andre kommer når de ikke kommer til hos sin fastlege, eller ventetiden på legevakten er for lang. Du bestemmer selv når du vil bruke oss og hva du vil ta opp.

Vi tilbyr også:

  • attestutstedelser
  • generell helsesjekk
  • labratorieundersøkelser
  • hørseltest, spirometri oa.

Priser

Konsultasjon 20 min kr 1.050,-
Konsultasjon 30 min kr 1.450,-

Bestill time for konsultasjon

FORUSAKUTTEN KOLIBRI AS

BEDRIFTSHELSE-

TJENESTE